ست ویترکتومی

جزئیات محصول

ست ویترکتومی

 

تعداد شرح کد
1 اسپکولوم چشمی k-wire H-1052
1 قیچی پیوند قرنیه میکرو راست H-4285
1 قیچی پیوند قرنیه میکرو چپ H-4286
1 قیچی تنوتومی مدل بلند کرو بلانت H-4130
1 قیچی چشمی کرو بلانت H-4031
1 فورسپس ایریس دندانه دار 0/3mmظریف 8/5cm H-3110A
1 نیدل هولدر میکرو کرو مدل استاندارد بدون قفل H-4575
1 نیدل هولدر میکرو کرو بدون قفل H-4579B
1 نیدل هولدر میکرو کرو بدون قفل H-4455
1 فورسپس ایریس ظریف 0/3 mmشیاردار H-3112A
1 کالیپر 20mm مستقیم H-2631
1 فورسپس هموستات مستقیم H-2700
1 اسپچولای اوربیت 18mm H-2107
1 رترکتور 9 میلیمتری H-1131/2
1 رترکتور پلک سایز 4-20میلیمتر H-1130/4
1 هوک استرابیسم 12 میلیمتر H-1902
1 فورسپس تائینگ میکرو مستقیم H-6120A
1 فورسپس تائینگ مستقیم H-3337
1 فورسپس قرنیه دندانه دار 45 درجه 0/12mm H-6131A
1 فورسپس قرنیه مستقیم دندانه دار H-6132A
1 هوک دکلمان 13 میلیمتر سوراخ 1/5mm H-1903
1 لوکالایزر دوسره H-1138
1 هوک لنز 0/2mmنوک بلانت مستقیم H-1971
1 فورسپس هموستات کرو H-2701
1 دسته ی بیستوری شماره ی 3 H-1280

 

محصولات مشابه

ست ویترکتومی

معرفی محصول

ست گلوکوم

معرفی محصول

ست تزریق داخل ویتره

معرفی محصول

ست تخلیه چشم

معرفی محصول