ست تخلیه چشم

جزئیات محصول

ست تخلیه چشم

 

تعداد شرح کد
1 اسپکولوم چشمی k-wire H-1052
1 قیچی تنوتومی مدل بلند کرو بلانت H-4130
1 قیچی انوکله کاملا کرو H-4155
1 قیچی انوکله نیم کرو H-4150
1 قاشق انوکلئه H-2065
1 قاشق اویسره 7mm H-2165/2
1 قاشق اویسره 8/5mm H-2165/3
1 نیدل هولدر میکرو کرو مدل استاندارد بدون قفل H-4575
1 فورسپس ایریس مستقیم 1mmدندانه دار 10cm H-3172
1 هوک استرابیسم 12 میلیمتر H-1902
1 فورسپس هموستات مستقیم H-2700

محصولات مشابه

ست ویترکتومی

معرفی محصول

ست گلوکوم

معرفی محصول

ست تزریق داخل ویتره

معرفی محصول

ست تخلیه چشم

معرفی محصول