ست گلوکوم

جزئیات محصول

ست گلوکوم

 

تعداد شرح کد
1 اسپکولوم چشمی k-wire H-1052
11 اسپکولوم چشمی بلید توپر اطفال H-1054A
1 قیچی پیوند قرنیه میکرو راست H-4285
1 قیچی پیوند قرنیه میکرو چپ H-4286
1 قیچی تنوتومی مدل بلند کرو بلانت H-4130
1 قیچی چشمی کرو بلانت H-4031
1 فورسپس ایریس دندانه دار 0/3mmظریف 8/5cm H-3110A
1 نیدل هولدر میکرو کرو بدون قفل H-4579B
1 فورسپس ایریس ظریف 0/3 mmشیاردار H-3112A
1 کالیپر 20mm مستقیم H-2631
1 فورسپس هموستات مستقیم H-2700
1 پانچ ممبران دسمه H-2983
1 پانچ تربکولکتومی H-2984
1 هوک استرابیسم 12 میلیمتر H-1902
1 فورسپس تائینگ میکرو مستقیم H-6120A
1 فورسپس تائینگ مستقیم H-3337
1 پروب تربکولار راست H-2745
1 پروب تربکولار چپ H-2746
1 پروب ترب راست H-2750
1 پروب ترب چپ H-2751
1 فورسپس سوچر کولیبری دندانه دار دسته پهن H-3357DA
1 فورسپس قرنیه مستقیم دندانه دار H-6132A
1 فورسپس میکروی فیکس کولیبری دندانه دار 0/2mm H-3377
1 ایریس اسپچولا 1/6mm H-1970/1
1 دسته ی بیستوری شماره ی 3 H-1280
1 قیچی میکرو کرو خیلی ظریف H-4247A

محصولات مشابه

ست ویترکتومی

معرفی محصول

ست گلوکوم

معرفی محصول

ست تزریق داخل ویتره

معرفی محصول

ست تخلیه چشم

معرفی محصول