Ioflex

جزئیات محصول

لنز هیدروفیل دارای برش انحصاری دو وجهی ، برش 2.5 میلی متر ، Square Edge 360 ، Biconvex ، موجود در پاورهای 5 تا 30 ، Aconstant 118

محصولات مشابه