ابزار جراحی

ابزار جراحی

1 . گارانتی مادام العمر از نظر متریال اولیه

2 . تعویض ابزار در صورت نیاز در دوره گارانتی

3 . تعمیر و بازسازی ابزار در صورت نیاز